Vanuit verbinding opvoeden, het kan!

Hechting, of liever gezegd verbinding is een wat beladen woord, het lijkt wel alsof u enkel veilig of niet veilig gehecht kan zijn. Gelukkig weet men ondertussen dat hechting of verbinding een heel dynamisch gegeven is en hierbinnen dus heel wat mogelijk is! Verbinding is hier en nu, kan plots even weg zijn en dan al even snel terug ontstaan!
Hechting ontstaat reeds van bij de zwangerschapswens en evolueert verder tijdens de zwangerschap. Na de geboorte blijft hechting tussen ouder en kind steeds verder groeien en ontwikkelen. 
Er wordt gesproken over 1001 kritische dagen, van conceptie tot 2 - 2,5 jaar.
We weten dat de zaken die in deze tijdspannen gebeuren de basis leggen voor de verdere ontwikkeling van een kind én dat binnen deze tijdspannen dan ook heel wat moois te verwezenlijken is.
Omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is, en veel ouder het bos door de bomen niet meer zien, wil ik jullie hierin verder begeleiden.
Binnen de hechtingsbegeleiding voorzie ik jullie van de nieuwste informatie op gebied van Infant Mental Health, tips en praktisch toe te passen trick zodat jullie bewust en in verbinding kunnen omgaan met jullie kleine kapoen!

Mijn visie en IMH (Infant mental health)

Verbindend omgaan met uw baby of jonge kind is geen rocket science, of een gaven die enkel voorbehouden is voor enkele uitverkorenen. Iedere ouder kan en zal ook in verbinding gaan met zijn/haar kind. De mate waarin dit gebeurd is ook erg afhankelijk van omgevingsfactoren. Veilig verbinden kan moeilijkere verlopen wanneer het kind in kwestie vaak gaat huilen, voedings- of gedragsproblemen stelt, of extreme driftbuien heeft. Veel van deze problemen zijn te wijten aan hoe de zwangerschap, de geboorte en de eerste periode erna verlopen zijn. Onderzoek (Bea Van den Bergh (KU Leuven) en Nicole Vliegen(KU Leuven)), heeft aangetoond dat langdurige of intense stress in deze fase (de eerste 1001 dagen) voor extra spanning en problemen kunnen zorgen bij het kind en in het gezin.

Die 1001 dagen slaan op de cruciale periode voor een kind tussen de conceptie en zijn tweede verjaardag.

Als in die fase de ontwikkeling goed loopt, dan heeft een kind daar voor de rest van zijn of haar leven baat bij. Gaat het hier helemaal mis kan een kind hiervan problemen ondervinden in zijn verder leven, zowel fysiek als mentaal.

Positieve noot; zelfs wanneer het bij de start misgaat kan men in de eerste jaren toch nog werken naar veilige verbinding, verbinding is een dynamisch gegeven en kan vlot verschuiven van onveilig naar veilig in de juiste omstandigheden.