No Bad Kids
Traject

high res-8724.jpg

Loopt u ook vast op volgende problemen?

 • Uw kleintje wil continue nabijheid en troost?

 • Uw kleintje is erg angstig, heeft het moeilijk om alleen te zijn? 

 • Alleen spelen is een no go!

 • Uw kleintje hangt steeds rond u benen en u kan niets alleen doen?

 • Uw kleintje heeft helse driftbuien of huilbuien?

 • Uw kleintje loopt vast in hevige emoties?

 • U heeft het gevoel dat uw kind 'stout' gedrag vertoont?

 • U weet niet meer hoe u met uw kind moet omgaan want alles is een strijd?

 • U heeft geen idee hoe u samenwerking van vragen van uw kind?

 • U loopt vast in een goede dagflow met uw kleintje?

 • U heeft het gevoel dat de dag geen enkele vorm van structuur bevat?

Wil ook jij graag werken naar...

 • Meer rust voor uw kleintje en het hele gezin?

 • Concrete handvaten en tools om aan het gedrag en de onrust uw kleintje te gaan werken?

 • Een goede leeft-, eet-, speel-, en slaapomgeving voor uw kleintje?

 • Positieve communicatie met uw kleintje?

 • Een passende dagstructuur met uw kind?

 • Meer zelfvertrouwen in de hechting met uw kleintje, zonder stress, zodat jullie van elkaar kunnen genieten? 

Wat mag je verwachten?

HUISBEZOEK: €299
(km- vergoeding vanaf Haaltert = €0,37/km)

 • Gratis eerste kennismakingsgesprek via telefoon of email contact

 • Huisbezoek 90 - 120minuten met analyse van het gedrag

 • Info gids passende bij het gedragsprobleem van uw kleintje

 • Digitaal opvolg gesprek (10 dagen na het huisbezoek)

 • Mogelijkheid tot vragen stellen via email of whatsapp

De begeleiding is afgestemd op de noden en het tempo van uw kleintje en jullie gezin.

Daarom biedt ik nog opvolging tot 3 weken naar het huisbezoek.

Doel van dit pakket?

1. Wat zit onder het gedrag van uw kleintje?

Een peuter/kleuter die zich niet gedraagt is geen schande noch is het een reden tot

straffen maar het is een schreeuw om aandacht, een duidelijk teken van vermoeidheid of een schreeuw om duidelijke meer consequente grenzen.

Samen gaan we op zoek naar de effectieve reden achter het gedrag van uw kleintje zodat u, met deze wetenschap, passende en duidelijke grenzen en structuur kan bieden aan uw peuter/kleuter

2. Het gedrag bijsturen

Wanneer we weten wat zich afspeelt onder het gedrag van uw kleintje, kan er passend gewerkt worden om het gedrag bij te sturen. Het herkennen en benoemen van de noden van uw kind, zal al een eerste vorm van rust bieden. Op een positieve manier communiceren en gedrag bijsturen zullen je kleintje helpen om beter met zijn of haar emoties te kunnen omgaan.

In het consult ontvangt u handige tips en tools om meer samen te werken met uw kleintje zodat strijd en moeilijk gedrag kan voorkomen worden. 

3. Opzetten van passende leef-, eet-, speel- en slaapomgeving

Moeilijk gedrag, grote emoties en driftbuien kunnen uitgelokt worden door een omgeving die niet passend is voor uw peuter of kleuter. Indien de omgeving niet uitdagend genoeg is of net te uitdagend is kan dit zorgen voor gevoelens van angst, frustratie, gebrek aan zelfzekerheid,... 

Kijken wat de effectieve noden zijn van uw kind en hoe ver uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling zullen hierbij key elementen zijn.

4. Ouderschap vanuit spel

Het doel is u als ouders inzicht te geven in het gedrag van uw kleintje. Kinderen leven en leren in de eerste jaren door interactie en spel. Het doel is dan ook om via spel (in een erg brede zin van het woord) een fijne vorm van verbinding aan te gaan met uw kind zodat u vanuit meer plezier kan opvoeden! ​​